Formand:                                             Næstformand:                                      Kasseren:                               Sekretær                                               

Marlene Seelig Jensen                   Susanne Rosenell                           Heidi Birkekvist                     Henriette Stæhr                                

Tlf.nr. 28 34 53 85                           Tlf.nr. 30 12 46 85                           Tlf. nr. 40 72 17 33                   Tlf. nr. 25 32 46 02

                                                                                  

 

                                                                                                                        

Menig:                                                         Menig:                                                                    Menig:          

Jeanette Jensen                                        Sanne Clausen                                                       Lena Pedersen

Tlf. nr. 42 42 97 40                                     Tlf. nr. 20 14 90 50                                                  Tlf. nr. 21 67 94 83