BETALINGSBETINGELSER

Klub medlemskab
Medlemskab af Bellingegård Sportsrideklub er obligatorisk for alle, som er opstalder eller som rider på Bellingegård. En del af kontingentet går til Dansk Ride Forbund og Distrikt 5.

 

Betaling
Der kan kun deltages i Bellingegård Sportsrideklubs aktiviteter mod forudbetaling. Betalingen foretages med betalingskort. Ved anvendelse af anden betalingsform (f.eks. faktura) end betalingskort pålægges et administrationsgebyr på kr. 50,-.
Hvis regningen ikke er betalt rettidigt som anført på fakturaen pålægges et gebyr på kr. 100,- på næste faktura.

Klubben forbeholder sig ret til at sende sagen til inkasso såfremt skyldigt beløb ikke betales.

 

PRISER

Medlemskontingent      
Junior til og med 19 år 375,- Årligt  
Senior fra 19 år  500,- Årligt  
Passive 300,- Årligt  
Pension      
Boks excl. halm 1500,- pr. måned   
Boks incl. halm 1600,- pr. måned   
Lukket spiltov excl. halm (max 130 cm) 500,- pr. måned   
Lukket spiltov incl. halm (max 130 cm) 600,- pr. måned   
Tomgangsboks    700,- pr. måned   
Udmugning  300,- pr. gang  
Depositum for boks v. tilmelding m. betaling 500,-    
Depositum for boks uden betaling 500,- + 1 måneds boksleje  
Frøgræs pr. kg./dag, efter gældende dagspris pt. 45,- pr. måned   
Spisehalm (skal gives i hønet af ejeren selv) 15,- pr. måned   
Indkørsel af wrap (med traktor) 75,- pr. gang  
Indkørsel af wrap * (med trillebør max. 50 kg.)  35,- pr. gang  
Dækkenskift til/fra fold 300,- pr. måned   
Klokker/Gamacher af og på 200,- pr. måned   
Staldbandager af /Gemacher af eller på 100,- pr. måned   
Grimer af/på      
Frikøb arbejdsdag 500,- pr. gang  
Udeblivelse fra aftenvagt 250,- pr. gang  
Facilitetskort      
Månedskort (tilmeldes fast træk) 250,- pr. måned   
En dags kort (Mobilepay) 65,- pr. gang  
Andet      
Leje af hestetrailer (klubmedlemmer) 200,- pr. døgn  
Depositum for sadelrumsnøgle 200,-    
Depositum for nøgle til passkab 500,-    
* Kun muligt indenfor den ansattes arbejdstid.      
Kontakt Marlene (28345385) for at høre om muligheden for undervisning på egen hest og priser