ORDENSREGLEMENT

 1. Hvem og hvad gælder ordensreglerne for:

Bestyrelsen og udvalgene kan til enhver tid opstille specielle regler, hvor dette skønnes påkrævet

2. Færdsel på klubbens område:

Fodervagten lukker og slukker mellem kl. 20.00 og 22.00, med mindre der er medlemmer, som benytter faciliteterne. Forlader man staldene som den sidste, slukker og lukker man. Stalden skal være lukket ca. kl. 22.00.

3. Benyttelse af ridehus og baner:

Longering og andet arbejde for hånden er kun tilladt, hvis samtlige andre ryttere er indforstået med det. Der skal HØJT OG TYDELIGT spørges om lov inden der begyndes. Kommer der nye ryttere på banen eller i ridehuset efter påbegyndt longering, er det tilladt at færdiggøre dette

Døre, låger, led og lignende til baner og ridehus skal normalt lukkes efter passage

4.  Ridning i naturen

Ved ridning i Corselitze skoven gælder følgende:

Find yderligere oplysninger om ridning i Corselitze skoven her: Corselitze rutelaug 

5. Springning:

Springning i ridehuset må kun ske i de skemalagte timer (se ridehusplan) eller med speciel tilladelse fra bestyrelsen

6. Staldmiljø:

Tag hensyn til hestene:

Hjælp med at holde orden:

Brug af vaskerummet:

Vaskerummet er kun for pensionærer, og ikke for ryttere, som kun har indløst facilitetskort

7. Foldregler:

Man må ikke bruge andre folde, end de indtegnede. Bestyrelsens anvisninger skal altid følges

8. Udmugning og strøning:

9. Rygning:

10. Alkohol

 

 

Overtrædelser af reglementet kan medføre bøder!

Grove overtrædelser kan medføre øjeblikkelig bortvisning!

Udover ordensreglementet gælder også klubbens sikkerhedsregler som findes på hjemmesiden under menupunktet "klubben/sikkerhed"